L’Associació de Cases de Joventut de Castelló volem fer una oferta d’activitats de temps lliure per a infants, adolescents i joves durant el curs 2015-2016. Per a desenvolupar-la volem implicar al màxim de joves amb formació i professionals del camp de la cultura, l’educació en el temps lliure, l’animació sociocultural, qualsevol camp de la ciència, la tecnologia, les arts, l’audiovisual, …

És objecte d’aquesta convocatòria la concessió d’ajudes a joves o grups de joves en concepte de col·laboració en aquelles despeses inherents al desenvolupament de projecte durant el curs 2015-2016, tant a nivell econòmic, com d’ús de l’espai i dels materials.

L’objectiu és tindre una oferta d’activitats als municipis adreçada a incrementar l’ocupació del seu temps lliure de manera educativa, profitosa per a la seua integració social i que fomente els seus hàbits de participació, la seua autonomia, i l’adquisició de valors socials i democràtics.

Les propostes es presentaran abans del 2 de desembre de 2015 per email a castello@casesdejoves.org

Les propostes s’ompliran en la fitxa que s’adjunta i que trobaràs en la web (www.lafederacio.org) i s’inclourà:

1.- Nom de l’activitat i currículum de la persona i/o entitat sense ànim de lucre que la presenta

2.- Objectius de la mateixa

3.- Contingut concret de la proposta i metodologia a utilitzar per a desenvolupar-la

4.- Públic al qual va dirigit

5.- Organització de la mateixa: durada i periodicitat, possibles horaris, nombre mínim i màxim de participants…

6.- Recursos necessaris: espai i equipament, i pressupost

7.-Proposta de finançament

Queden excloses d’aquesta convocatòria les activitats que no tinguen cap connexió amb la ciutadania jove del municipis i les exclusives per als mateixos socis.

Les propostes seleccionades seran d’acord amb tres criteris:

1.- Adequació als objectius marcats i capacitat de qui presenta la proposta (apartats 1, 2, 3, 4): 20 punts

2.- Viabilitat econòmica i organitzativa (apartats 5, 6, 7): 20 punts

3.- Els projectes que superen els 20 punts en aquesta valoració passaran pel tercer criteri de valoració: l’oferta d’aquestes activitats als ciutadans del poble. Seran escollides aquelles a les que s’apunte un número mínim que faça comparativament rendible l’activitat.

 

 

Exemples de propostes: