Aquest cap de setmana 16, 17 i 18 d’octubre ha tingut lloc l’Assemblea General de l’European Confederation of Youth Clubs (ECYC), la xarxa europea que aglutina diferents entitats que treballen pel desenvolupament personal i el protagonisme social dels joves a través d’activitats de temps lliure. A la trobada van participar 30 persones representant a 15 entitats de països com Irlanda, Romania, Islàndia, Gales, Suïssa, Dinamarca, Noruega, Azerbaijan, Bèlgica, Xipre, Anglaterra o Hongria. La FEDERACIÓ VALENCIANA DE CASES DE JOVENTUT hem estat presents, convidats pels companys de la Federació de Casals de Joves de Catalunya.

Les Cases hem conegut les diferents entitats que treballen per la gestió del temps i els projectes joves, feta pels mateixos joves. Les organitzacions civils que formen part de la Confederació Europea tenen totes en comú la defensa dels valors de la gestió ciutadana, la independència dels poders polítics i religiosos, i el compromís del treball compartit de les associacions de joves i de Youth Workers amb les polítiques juvenils de progrés social.

A l’assemblea s’ha tractat diferents temes. Un d’ells ha sigut quin ha estat l’efecte de les retallades a les diferents organitzacions, i quines mesures han pres les entitats per a fer-les front. Altre ha estat el disseny d’estratègies per aconseguir un reconeixement europeu d’aquest sector ciutadà.

Agraïm a les entitats membres per l’acollida, i per haver-nos deixat conviure amb els seus processos de decisió i debat intern d’una manera totalment transparent. De la mateixa manera, agraïm als Casals de Joves de Catalunya per encetar i compartir aquesta nova via de treball conjunt amb els companys del sud.