Manises


C/ José Luís Lazkanoiturburu Korkostegi nº 14
46940 Manises (València)
Tel. 961144415 /  info@casesdejoves.org

Contacta'ns mitjançant aquest formulari

    La seua adreça de correu electrònic juntament amb la informació que ens facilite i ens haja facilitat, són tractats per FEDERACIÓ VALENCIANA DE CASES DE JOVENTUT, en qualitat de responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar i mantindre els contactes i relacions que es produïsquen com a conseqüència de la relació que manté amb nosaltres. La base jurídica que legitima aquest tractament, serà el seu consentiment, l'interés legítim o la necessitat per a gestionar una relació contractual o similar. El termini de conservació de les seues dades vindrà determinat per la relació que manté amb nosaltres. Per a més informació sobre aquest tema, o per a exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació o portabilitat, dirigisca una comunicació per escrit, a FEDERACIÓ VALENCIANA DE CASES DE JOVENTUT en C/ José Luis Lazkanoiturburu Korkostegui, 14 a Manises (València), acompanyant-se amb fotocòpia de DNI o document identificatiu equivalent.  Si actua a través d'un representant, legal o voluntari també ha de proporcionar un document que prove la representació i el document d'identificació d'aquest. En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència  Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).