DISSABTE 24 DE SETEMBRE
a les 16,00h en 1ª convocatòria.
a les 16,30h en 2ª convocatòria .
lloc: Camí les Simetes 14, 46940 Manises

L’ordre del dia serà:

Punt 1. Lectura i aprovació de l’acta de l’anterior assemblea i dels 3 plenaris trimestrals anteriors. 

Punt 2. Aprovació del nou Equip Animadors/es Voluntaris/àries i del Secretariat de la FVCJ.

Punt 3. Presentació del Pla d’actuació 2015-19.

Punt 4. Estat dels comptes generals.

Punt 5. Ratificació de l’aprovació anterior del compte de resultats de la FVCJ 2015 i del pressupost 2016.

Punt 6. Aprovació del pressupost 2017

Punt 7. Aprovació del llistat d’entitats sòcies de la FVCJ.

Punt 8. Aprovació de l’actualització del marc normatiu.

Punt 9. Aprovació del calendari de reunions 2017 (Assemblea, 3 plenaris i Secretariat)

Punt 10. Ratificació de l’aprovació anterior d’incorporació als registres municipals.

Punt 11. Punts aportats per les cases membres.

Punt 12. Precs i qüestions.

Per assistir a l’Assemblea és important que confirmeu 2 persones delegades de cada Casa de Joventut/Centre Juvenil, i 2 de l’equip d’animadors voluntaris. Haureu de confirmar dos noms de delegats amb veu i vot per mail a info@lafederacio.org, abans de la data límit dijous 22 de setembre de 2016.

estan convocats també amb veu i sense vot:
– Tots els membres del secretariat actual que no siguen delegats per un CJ.
– la resta de l’equip d’animadors voluntaris de la FVCJ i claustre de l’escola de FVCJ.
– 3 socis/sòcies de cada CJ.
– Els professionals de les CJ i la FVCJ.
– Qualsevol persona del teixit associatiu, tècnic de joventut o personalitat que el Secretariat acredite per assistir.