El 15 de maig la FVCJ organitzarà la Trobada de Joves Responsables (TJR) anual : Un espai de trobada entre el jovent implicat a la seva realitat local a través dels centres juvenils, cases de joventut i associacions d’estudiants municipals.

En aquest moment d’encontre, més de 40 joves de tot el territori es reuneixen cada any per a compartir experiències com a activistes juvenils, per a formar-se en eines que permeten desenvolupar millor els  objectius a les seves associacions i el més important, per a trobar els elements en comú que uneixen cadascun dels seus projectes.

I compartir totes les ferramentes que utilitzem, les dificultats a les quals ens enfrontem diàriament, les nostres errades i els nostres encerts, demanar consell, veure’ns reflectides en unes altres i trobar-nos en punts del camí és el vertader valor d’aquesta trobada. Perquè la fase formativa, on aprenem a un nivell més tècnic a organitzar-nos i a actuar és molt important, però relacionar-nos entre iguals -una cosa bàsica en l’adolescència, on coneixem el món a través d’aquelles amb les quals ens identifiquem- és necessari, perquè a vegades ens sentim soles en el treball a les nostres realitats. Caminem mirant un punt fix en l’horitzó, tenint clar on volem arribar i necessitem saber que hi ha altres com nosaltres que ja han recorregut aquest camí, que avancen al nostre costat i amb les que podem treballar de la mà. És a dir: Que el camí que recorrem és llarg però ampli, que som moltes, i que juntes tenim més oportunitats d’arribar.

Una ciutadania solidària, cohesionada i implicada necessita d’una estructura sòlida  amb relacions i objectius en comú. Un municipi amb un teixit associatiu fort i eficaç necessita que les administracions públiques secunden i promoguen processos que faciliten que aquest entramat nasca i es consolide al llarg del temps, no sols durant la vida adulta, sinó ja des de la pròpia infància i amb especial rellevància durant l’adolescència.

Les trobades per a joves que plantegem des de la FVCJ són un potent recurs per a fomentar sinèrgies entre entitats juvenils on ja aprenen a relacionar-se i a establir accions conjuntes amb el propòsit de ser més fortes i arribar més lluny. És un suport als projectes educatius de les associacions juvenils locals, amb formacions durant la jornada que possibiliten l‘aprenentatge necessari a través d’una metodologia comuna i no sols per a desenvolupar les seves tasques com a joves activistes, sinó també per a ser més fortes als nostres barris i als nostres municipis gràcies al compromís amb les nostres entitats.