Estos dies ens hem topat amb un llibre interessantíssim que parla sobre l’evolució dels
hàbits cívics entre la població americana. El llibre es diu “Solo en la bolera”, i l’hem
descobert gràcies a l’Instagram de @jesuspolinya.
Són les 12 formes diferents de vida cívica (les hem adaptat, clar, al llenguatge actual):
1. Ha format part d’una junta directiva d’algun club o associació.
2. Ha treballat per a un partit polític.
3. Ha estat un voluntari o membre d’algun comité o grup local.
4. Ha assistit a una reunió pública sobre temes urbans, escolars, o de qualsevol altre
caràcter municipal.
5. Ha anat a un acte polític o mítin.
6. Ha pronunciat un discurs.
7. Ha escrit a algun diputat, regidor municipal o representant públic.
8. Ha signat alguna petició de Change.org, Greenpeace, Amnistia Internacional, o qualsevol altra organització no governamental.
9. Ha participat a algun grup de millora del barri on viu.
10. Ha ocupat un càrrec públic o s’ha presentat com a candidat.
11. Ha escrit una carta al director d’algun mitjà de comunicació.
12. Ha escrit un article o post per a una revista o diari, mitjà digital, a nivell local o altres.

A més, tenim aquestes 3 com a proposta d’ampliació actual:
13. Ha compartit en xarxes alguna campanya d’entitats.
14. Ha donat o pagat quotes a alguna causa o projecte cívic.
15. Ha escrit una acta de reunió.

Tindria tot el sentit del món que els i les animadores juvenils les tinguérem presents alhora
d’avaluar el resultat final del nostre treball com a entrenadores en participació: Quantes
d’estes coses han fet els joves que participen als nostres centres juvenils?
Simplement fent una fitxa amb estos medidors tant senzills, i passant-la cada inici i final de
curs als grups amb qui treballem o amb qui hem treballat, estarem mostrant algunes de les
coses que fan que la nostra vida cívica existisca!