El curs «Com treballar amb adolescents en el temps lliure» també s’impartirà a Manises.

A continuació s’adjunta informació més detallada: 

  • Duració: 24 hores
  • Dates: dissabtes de 16h a 20h, comença el 20 d’octubre fins l’1 de desembre
  • Preu: 30 euros
  • Requisits: tenir més de 18 anys i el MAT o equivalent
  • Lloc de realització: Manises, local Fundación Movimiento Ciudadano, C/ Lazkanoiturburu Korkostegi, 14
  • Inscripcions: 961 14 44 15 o casesdejoves.org/socie