Una aproximació sobre algunes claus per a millorar el bon funcionament d’una associació. 

  1. Objectius clars, concrets i compartits.   

Les persones s’adjunten per desenvolupar un objectiu comú, siga el que siga (organitzar la festa o lluitar contra el canvi climàtic). El que passa és que a vegades no és fàcil definir la missió, o bé perquè l’objectiu no és compartit, o perquè hi ha diferents formes d’entrede’l, o no és compartit per la major part de l’organització. Per això, per a un bon funcionament d’una associació cal dedicar-li un poc de temps en l’entitat a aquest tema. Potser, revisar-lo de vegada en quan i fer alguna dinàmica per a que les persones puguen parlar sobre els seus interessos i compartir-los. Quan més clars i compartits estiguen els objectius, més forta serà l’associació.  

  1. Relacions sanes.  

Altre element que conforma una associació són les relacions entre les persones que formen part de l’associació. Normalment és un tema que les entitats treballen bé i organitzen tota mena d’activitats relacionals (events, sopars, excursions,…). En els temes relacionals hi ha que tindre algunes precaucions; com afrontar els conflictes de forma ràpida, clara i adequada, saber les etapes per les que travessa un grup i saber com actuar en cadascuna d’elles, o crear una cultura relacional adequada, (és a dir les normes relacionals), que es permet i que no en l’organització… Quan més sanes siguen les relacions i millor estiguen  treballades més madura serà l’associació.  

  1. Organització clara, definida i compartida.  

El tercer element que configura una associació és la seua organització i com es reparteixen les responsabilitats entre les persones associades. Quan el repartiment de responsabilitats estiga més clar, les tasques estiguen ben definides i compartides, més sana i forta serà l’entitat. Una bona forma de treballar-lo seria un repartiment de les tasques per àrees i que cadascuna elaborara un cronograma en el que totes les funcions estigueren escrites, qui és el responsable de cada una d’elles i quan les ha que fer.  

  1. Coherència entre les activitats i els objectius.  

Dis-me el que fas i et diré qui eres. Una associació ecologista ho és si fa activitat per defensar el mediambient, no perquè ho diga el seu nom. Una associació de veïns i veines ho és si fa activitats que defensen la millora del barri i de la vida de la comunitat, si sols fa excursions serà un centre excursionista. Hem de fer una revisió constant de les nostres activitats per a que siguem coherents amb allò que volem aconseguir. Per tant, un bon projecte és necessari per a la consecució dels nostres objectius.  

  1. Pla de finançament.  

Planificar la nostra econòmia ens donarà sostenibilitat en el temps i independència. És necessari tindre les fonts de finançament diversificades per a no dependre de cap entitat, i minimitzar els riscos per si deixem de tindre ingressos d’alguna de les nostres fonts.    

  1. La nostra base social és la nostra força.  

Una associació és més fort quan més base social tinga. Una bona estratègia de foment de la participació incrementarà la nostra base social, ens donarà credibilitat i legitimitat. Ara bé, hem de tindre en compte que no tot el món vol participar de la mateixa manera, ni tenen el mateix nivell de compromís, una de les nostres funcions és precisament educar per a que la nostra base social augmente el seu nivell de participació i adquirisca més capacitats i competències per a la participació.  

  1. Avaluació

Avaluar és mirar si hem complit els nostres objectius, revisar si podem millorar alguns aspectes del nostre treball. Necessitem sistematitzar la replegada de dades per mesurar l’impacte de les nostres accions, valorar en quins aspectes hem millorat la realitat i en quins aspectes hem de reformular el nostre projecte.