Quotes Federatives 2015

QUOTA DE L’ANY 2015:

Totes les Cases de Joventut que formen part de la FVCJ en data 1 de gener de 2015 han de fer les següents aportacions econòmiques en forma de quota:

a) Associacions juvenils amb identitat jurídica i fiscal pròpia (Cases de Joventut amb CIF propi): 1000 €/any.

b) Associacions juvenils o Grups no legalitzats que mancomunen la seva gestió interna en una de les 3 ASSOCIACIONS DE CASES DE JOVENTUT provincials: 300 €/any (s’abonaran a l’ASSOCIACIÓ PROVINCIAL i aquesta comunicarà el pagament a la FVCJ).

  • Les CJ membres que gestionen SUBVENCIONS NOMINATIVES amb ajuntaments o altres ens públics, ho faran sempre a través de la FVCJ per a la correcta supervisió fiscal, comptable i legal.
  • Consulteu per les fòrmules i terminis de pagament. Les altes i baixes de les entitats s’aproven a l’AGO de l’últim cap de setmana de setembre de cada any.

QUOTA DE L’ANY 2014:

Totes les entitats que formen part de federació en data anterior al 1 de gener de 2013 han de fer les següents aportacions econòmiques en forma de quota:

– Entitats locals amb gestió de convenis públics: 10% de la quantia conveniada.

– Entitats locals autofinançades (sense convenis municipals) amb  ingresos inferiors als 2000 euros/any): 60 € ***(consultar).

– Entitats locals autofinançades (sense convenis municipals) amb ingresos propis superiors als 2000 euros/any): 3% dels ingresos ***(consultar).

  • Consulteu per les fòrmules i terminis de pagament. Les altres i baixes de les entitats s’aproven per assemblea cada setembre.