El Raval a Castelló

El barri el Raval Universitari és l’emplaçament d’aquest centre juvenil pioner a Castelló i dirigit a treballar amb els adolescents per crear accions concretes dirigides per joves amb la intenció de transformar la realitat en què viuen. Des de la seva posada en marxa en 2019 i amb una forta presència al barri, ha acollit iniciatives dels grups de feminisme i ecologisme com la I Jornada Feminista o la Trobada de Centres Juvenils de Castelló.


AdreçaC/Joaquin García Girona, 58 12004 Castelló. Xarxes@cj_ravaluniversitari