???????????????????????El passat dimecres 15 d’octubre de 2014, representants de la Federació Valenciana de Cases de Joventut i de Movimiento contra la Intolerancia signarem un conveni de col·laboració.

El manifest de valors de la FVCJ reconeix la pluralitat, la diferència com a valor i el rebuig al racisme i la xenofòbia a les Cases de Joventut. Aquest acord és ooportunitat per a treballar en xarxa, per a multiplicar l’impacte de les dues organitzacions i per a compartir reptes en la defensa dels Drets Humans i llibertats fonamentals de les persones.

Junts, apostem per:

– l’eliminació de la violència en la resolució de qualsevol conflicte,

– l’eradicació social de tota manifestació d’intolerància,

– el rebuig a les ideologies totalitàries,

– i el desenvolupament cívic de la tolerància, la solidaritat i de la democràcia participativa.

D’ara endavant tindrem el recolzament de Movimiento contra la Intolerancia en el nostre treball diari a les Cases de Joves federades. per sensibilitzar als joves en la lluita contra el racisme, el feixisme i la intolerància.