Tutories entre iguals

La tutoria entre iguals és un mètode d’aprenentatge cooperatiu basat en l’acompanyament entre alumnes, amb una relació asimètrica (derivada de l’adopció del rol de tutor i del rol de tutorat), amb un objectiu comú, conegut i compartit (com ara l’adquisició d’una competència curricular), que s’assoleix a través d’un marc de relació planificat pel professor/educador.

La tutoria entre iguals és àmpliament utilitzada en molts països tant en l’educació reglada com la no reglada i en tots els nivells educatius i àrees curriculars. És recomanada per experts en educació, com ara la UNESCO, com una de les pràctiques instructives més efectives per a l’educació de qualitat.

(Topping, 2000)

El programa PROA ha ajudat durant molts anys a la integració tant d’estudiants amb dificultats com a estrangers nouvinguts al ritme normal de les aules. Amb les retallades en educació el projecte desapareix.

Nosaltres considerem necessària la continuïtat d’aquest tipus de projecte clau en la lluita contra la desigualtat d’oportunitats. Ara més que mai és necessari recolzar als alumnes que ho necessiten de manera ferma per assegurar que accediran a una formació digna en el futur.

Les Cases de Joventut tenim joves formats i de mostrada solvència per a dur endavant un projecte d’aquest tipus, amb la garantia que el treball està fet pels propis joves organitzats entre ells. Sabem que els propis alumnes poden fer de mediadors. Tots hem après de companys de l’escola, o del treball. Alguns autors sostenen que, de vegades, els alumnes poden ser millors mediadors (professors) que els mateixos adults. Ho justifiquen dient que els alumnes són aprenents recents dels continguts i, per tant, són sensibles als punts de més ajuda. A més utilitzen un llenguatge més directe i compten amb l’avantatge de compartir referents culturals i lingüístics.

Aquest projecte tira endavant amb la col·laboració de les Associacions de Mares i Pares que són conscients  de que aquest és un treball continuat i constant. Els projectes de col·laboració mútua i de solidaritat entre estudiants, com ara bé un possible Programa PROA sostingut per voluntaris, poden establir-se amb el temps si treballem abans amb els estudiants la seva capacitat organitzativa i aquesta ajuda mútua. La qüestió és que els projectes de voluntariat només van endavant si els actors són els protagonistes.

Pobles on està el projecte en marxa: Benicàssim (IES Violant de Casalduch, AMPA del centre i Casa Joventut la Maranya) i Quart de Poblet (AMPA IES Riu Túria i Casa Joventut Barranquet)