L’estructura organitzativa

secretariat vluntaris
 Càrrec  Nom    Càrrec  Nom
 President  Noel Tomás Benítez (Cases de Castelló)  Coordinació General  Víctor Escoín i Reula
Secretària  Eva María Abellán Martínez (Cases de València)  Voluntaris de Formació  Julio Huerta Balastegui, Juana López, Enrique Deltoro
 Tresorer Héctor Sánchez Bou (Cases de Castelló)  Tècnic de gestió econòmica i fiscal  Sergio Davia Escribano
 Vocal 1 Andrea Castelló Albiñana (Cases d’Aielo) Tècnica de gestió de l’Escola d’animació Eva Morenilla Villalba
Directora Escola d’Animadors/es Juani Garcia Juárez

ESTRUCTURA BÀSICA DE LA FEDERACIÓ:

SECRETARIAT

És l’òrgan de Direcció de la Federació. Està format per un equip de Voluntaris triat en Assemblea General. Assumeixen la resolució provisional d’imprevistos diaris, la representació i l’administració de la Federació. Mantindrà informat al Plenari de tots els seus treballs. Les seves funcions exactes estàn detallades als Estatuts.

PLENARI

El formen 2 representants de cada Entitat i els membres del Secretariat que tinguen dret vot. És el responsable de la Direcció i la presa de decisions entre Assemblea i Assemblea. Les seves funcions exactes estàn detallades als Estatuts.

ASSEMBLEA GENERAL

Delegats triats per totes les Entitats aproven informe de gestió, PAC, Memòria, Balanç econòmic, Pressupost, entre d’altres.
Tria al Secretariat. L’Assemblea és oberta a tots els i les sòcies de les Entitats membres, als professionals que dinamitzen les entitats, a les altres entitats de la Xarxa del MLPV i a la ciutadania en general. Això s’explica millor als Estatuts i al Reglament Intern.

ASSOCIACIONS MEMBRES

Són les entitats legals i grups no legalitzats que formen la Federació. Pots consultar tant les entitats membres com les entitats amigues i convidades clicant a la pàgina principal a «QUI SOM».