El programa «Oci educatiu i participació en centres juvenils» obté la distinció de Bones Pràctiques atorgat per l’IVAJ.

L’IVAJ ha posat en marxa un procediment de reconeixement d’aquelles intervencions amb joves que puguen ser mereixedores d’especial valor i que puguen servir com a referència per a dissenyar i dur a terme noves actuacions.En aquesta convocatoria participaven entitats del sector públic institucional, i entitats privades sense ànim de lucre, que desenvolupen el seu projecte d’intervenció amb joves en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i que estiguen guiades per professionals de joventut.

En aquesta ocasió, el programa ‘Oci educatiu i participació en centres juvenils’ de la Federació de Cases de Joventut es considera un bon treball que conjunta dos aspectes rellevants en matèria de joventut: L’educació a través de l’oci i temps lliure i la participació juvenil.

El resultat de la consideració serà la publicació d’un Catàleg de Bones Pràctiques d’Intervenció amb Joves, que reflectirà les millors experiències i que s’anirà ampliant cada any amb noves aportacions.

Oberta borsa de treball

AMPLIACIÓ DE TERMINI PRESENTACIÓ CV BORSA DE TREBALL PER A TREBALLAR AMB JOVES AL TEMPS LLIURE Salari 1.200€ bruts mensuals (14 pagues) per a jornada completa, o part proporcional en cas de contractació parcial. Llocs de treball jornada parcial de 20h …